1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

اخذ نتایج موفقیت آمیز در ممیزی مراقبتی استانداردها

اخذ نتایج موفقیت آمیز در ممیزی مراقبتی استانداردها

شرکت ایران اطلس کیش در ادامه التزام به جاری‌سازی مفاد استانداردهای مدیریتی و امور مشتریان در سازمان، طی پایشی که توسط شرکت ARIAN TUV PASARGAD نماینده رسمی شرکت بین‌المللی TUV انجام پذیرفت، موفق به اخذ گواهینامه‌های مراقبتی ایزوهای : ISO 9001-2015، ISO10002-2019 و ISO 10004-2019 گردید.

  • Back To Top