اولین مزایده هوشمند املاک در ایران

 

مزایده شماره۹۹۱

اطلاعیه شماره ۱

 • علاقه مندان به شرکت در مزایده شماره ۹۹۱ بانک انصار با نمایندگی شرکت ایران اطلس کیش ،به اطلاع میرساند در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص مزایده مذکور بازه زمانی جهت تماس با کارشناسان سرمایه گذاری و فروش شرکت از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ در روزهای کاری می باشد.


اطلاعیه شماره ۲

 • با توجه به درخواست بالای متقاضیان در خصوص مهلت شرکت در مزایده ،تاریخ تحویل پاکتها تا تاریخ ۹۹/۰۸/۲۰ تمدید گردید.


اطلاعیه شماره ۳

 • احتراما برنامه زمانبندی مراحل مزایده در قالب شکل زیر ارائه میگردد:


اطلاعیه شماره ۴

 • ساعات بازدید از پروژه های ارائه شده:


اطلاعیه شماره ۵

 • احتراما” با توجه به تمدید تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ( اطلاعیه شماره ۲) در خصوص شرکت در مزایده، جلسه گشایش پاکات پیشنهادات از تاریخ ۹۹/۸/۱۴ (مندرج در اسناد مزایده) به تاریخ ۹۹/۸/۲۱ تغییر یافت. با توجه به رعایت اصول بهداشتی لازم در شرایط کرونایی جلسه به صورت غیر علنی و با حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری متعاقبا” اعلام خواهد گردید.


اطلاعیه شماره ۶

 • احتراما” به استحضار می رساند ملاک ارزیابی پیشنهادات، قیمت نقدی کل بسته مندرج در جدول مزایده است. بنابراین محاسبات اقساط در خصوص املاک تجاری با درخواست برنده ،در زمان عقد قرارداد اعمال خواهد شد.


اطلاعیه شماره ۷

 • احتراما” اطلاعات لازم جهت صدور ضمانتنامه بانکی در خصوص شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد:

شماره شناسه ملی شرکت : ۱۰۸۶۱۵۶۸۳۶۷

کد پستی شرکت : ۱۹۳۳۸۴۳۸۱۳

آدرس شرکت : تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از پل رومی – نبش بن بست مریم – ساختمان اطلس – پلاک ۱۸۳۷

بنام شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس کیش


اطلاعیه شماره ۸

 • احتراما” با عنایت به انتشار مزایده شماره ۹۹۲ شرکت ایران اطلس کیش (ایاک) به اطلاع عموم علاقه مندان به شرکت در مزایده مذکور می رساند اطلاعات تکمیلی در خصوص این مزایده از قبیل اسناد، تاریخ های مورد نیاز جهت شرکت در مزایده ، شرح بسته های مزایده و… متعاقبا در همین وب سایت منتشر خواهد شد.

 • لازم به ذکر است در حال حاضر آگهی مزایده شماره ۹۹۲ در روزنامه جمهوری اسلامی و همین وب سایت در دسترس می باشد.


اطلاعیه شماره ۹

 • لطفا جهت اطلاع بیشتر و بهتر از نحوه شرکت در مزایده فلوچارت زیر را مطالعه فرمائید.


اطلاعیه شماره ۱۰

 • مهلت دریافت پاکات پیشنهادی مزایده ۹۹۱ تا سه شنبه ۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۰۰ خواهد بود.

 • بازگشایی پاکات بدون تغییر ، در تاریخ ۹۹/۰۸/۲۱ صورت خواهد گرفت.

 • لازم بذکر است اسامی برندگان مزایده نیز از طریق همین وبسایت اعلام می گردد.


آگهی درج شده در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۱


آگهی درج شده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۹۹/۰۸/۰۵


بسته ۱۰۰۱ -آپارتمانهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی آپارتمانهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۰۲ -آپارتمانهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی آپارتمانهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۰۳ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۰۴ -آپارتمانهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی آپارتمانهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۰۵ -آپارتمانهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی آپارتمانهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۰۶ -آپارتمانهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی آپارتمانهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۰۷ -آپارتمانهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی آپارتمانهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۰۸ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۰۹ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلیمعرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۱۰ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلیمعرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۱۱ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۱۲ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۱۳ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۱۴ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۱۵ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۱۶ -زمینهای نمک آبرود و شهربازی اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۱۷ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۱۸ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۱۹ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۲۰ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۲۱ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۲۲ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۲۳ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۲۴ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۲۵ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۲۶ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۲۷ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۲۸ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع اطلس تبریز


بسته ۱۰۲۹ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری آرمان مشهد

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری آرمان مشهد


بسته ۱۰۳۰ -زمینهای نمک آبرود و مجتمع تجاری جام جم همت

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مجتمع تجاری جام جم همت


بسته ۱۰۳۱ -زمینهای نمک آبرود و مرکز خرید اطلس بم

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای نمک آبرود / معرفی مرکز خرید اطلس بم


بسته ۱۰۳۳ – شهربازی اطلس

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع اداری وتجاری اطلس مال


بسته ۱۰۳۴ -مجتمع اداری و تجاری الماس شریعتی( هوم سنتر)

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع اداری و تجاری الماس شریعتی( هوم سنتر)


بسته ۱۰۳۵ -مجتمع اداری و تجاری اطلس مال

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع اداری و تجاری اطلس مال


بسته ۱۰۳۶ -مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری اطلس تبریز


بسته ۱۰۳۷ -مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری اطلس تبریز


بسته ۱۰۳۸ -مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری اطلس تبریز


بسته ۱۰۳۹ -مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری اطلس تبریز


بسته ۱۰۴۰ -مجتمع اداری و تجاری اطلس مال

 

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع اداری و تجاری اطلس مال


بسته ۱۰۴۱ -مجتمع اداری و تجاری اطلس مال

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع اداری و تجاری اطلس مال


بسته ۱۰۴۲ -مجتمع اداری و تجاری اطلس مال

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع اداری و تجاری اطلس مال


بسته ۱۰۴۳ -مجتمع اداری و تجاری اطلس مال

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع اداری و تجاری اطلس مال


بسته ۱۰۴۴ -مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری اطلس تبریز


بسته ۱۰۴۵ -مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری اطلس تبریز


بسته ۱۰۴۶ -مجتمع تجاری اطلس تبریز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری اطلس تبریز


بسته ۱۰۴۷ -مجتمع اداری و تجاری اطلس گاندی

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع اداری و تجاری اطلس گاندی


بسته ۱۰۴۸ -مجتمع تجاری سعدی شیراز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری سعدی شیراز


بسته ۱۰۴۹ -مجتمع تجاری سعدی شیراز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری سعدی شیراز


بسته ۱۰۵۰ -مجتمع تجاری سعدی شیراز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری سعدی شیراز


بسته ۱۰۵۱ -مجتمع تجاری سعدی شیراز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری سعدی شیراز


بسته ۱۰۵۲ -مجتمع تجاری سعدی شیراز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری سعدی شیراز


بسته ۱۰۵۳ -مجتمع تجاری سعدی شیراز

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری سعدی شیراز


بسته ۱۰۵۴ -مجتمع تجاری مهستان

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری مهستان


بسته ۱۰۵۵ -مجتمع تجاری مهستان

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری مهستان


بسته ۱۰۵۶ -مجتمع تجاری مهستان

شرح صوتی این بسته

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی مجتمع تجاری مهستان

 

 

 

 

مزایده شماره۹۹۲

اطلاعیه شماره ۱

 • زمانبندی اولین دوره مزایده هوشمند شماره۹۹۲


اطلاعیه شماره ۲

 • لطفا جهت اطلاع بیشتر و بهتر از نحوه شرکت در مزایده فلوچارت زیر را مطالعه فرمائید.

 

آگهی درج شده در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۹۹/۰۸/۱۲

بسته ۱۰۵۷ – زمین های اطلس نمک آبرود

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای اطلس نمک آبرود


بسته ۱۰۵۸– زمین های اطلس نمک آبرود

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای اطلس نمک آبرود


بسته ۱۰۵۹– زمین های اطلس نمک آبرود

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی زمینهای اطلس نمک آبرود


بسته ۱۰۶۰– آپارتمانهای اطلس نمک آبرود

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی آپارتمانهای اطلس نمک آبرود


بسته ۱۰۶۱– آپارتمانهای اطلس نمک آبرود

/فایل اطلاعات تکمیلی / معرفی آپارتمانهای اطلس نمک آبرود